space space space
 
home
 
 
space
space
space
spacer
space
space
spacer
space
space
spacer
space
space
spacer
space
space
spacer
space
space
spacer
space
space
spacer
space
space
space
 
space space space
 
 

Zamów i zapłać on-line

kropkakropkakropkaREGULAMIN - JAK ZAMÓWIĆ WYKONANIE USŁUGI
 

REGULAMIN

JAK ZAMÓWIĆ WYKONANIE USŁUGI

Regulamin ten jest formą zawarcia umowy pomiędzy zlecającym usługę (klient) a wykonującym usługę P.U.H. Tęcza s.c. Łódź ul. Zamenhofa 38.

1.
Przygotować plik zgodnie ze wskazówkami zawartymi w zakładce "JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO WYDRUKU"", która to zakładka jest integralną częścią tego regulaminu.


2.
Załączyć dokładny opis, niezbędny do wykonania usługi, w którym należy podać:
- Rodzaj podłoża na jakim ma być wykonany wydruk /usługa
- Wielkość, rozmiar
- Rodzaj druku jedno stronny czy dwustronny
- Kolorowy czy czarno-biały
- Miejsca cięcia, docinania lub zaginania muszą być wyraźnie oznaczone znacznikami bez widocznych na obrazie linii (kresek) cięcia lub dokładnie
   opisane.
- Ilość sztuk lub kompletów
- Oczekiwany lub uzgodniony termin realizacji
- Kontakt telefoniczny i adres e-mail
- Nazwisko i imię osoby składającej zamówienie
- Dane do wystawienia faktury
- Dodatkowe informacje, które mogą być potrzebne do wykonania zamówienia


3.
Gotowy plik można wysłać na adres e-mail: tecza@ksero-tecza.pl

4.
Pliki o dużej ilości danych przesłać można na nasz serwer FTP: tecza2022.ftp.dhosting.pl:21 / login: ohph9i_ftptecza / hasło: Tecza22 /
Uwaga serwer FTP jest ogólnie dostępny jeżeli przesłane do druku dane są poufne należy wcześniej nas o tym powiadomić celem ich zabezpieczenia.


5.
Po przesłaniu pliku na serwer FTP należy potwierdzić i powiadomić nas o zamieszczeniu plików na naszym serwerze,
  telefonicznie: / 42 636 06 04 / 607 041 897 / lub e-mailem: tecza@ksero-tecza.pl


6.
Odebrać e-maila z linkiem do strony operatora płatności on-line.


7.
Uruchomić link i dokonać płatności on-line zgodnie z opisem w zakładce "Jak zapłacić / Opis procesu płatności"


8.
Odebrać wykonaną usługę


9.
Podać adres gdzie mamy wysłać towar i za pośrednictwem jakiej firmy, jeżeli jest taka potrzeba. Opłaty za transport obliczane są na podstawie taryf obowiązujących u Polskich firm wykonujących takie usługi i są doliczane dodatkowo.

UWAGA !!!

* Niepoprawnie złożone zamówienie - zlecenie lub grafika przygotowana niezgodnie z wytycznymi zawartymi w zakładce "JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK
   DO WYDRUKU"
zwalnia nas z odpowiedzialności za niewłaściwie wykonaną usługę.
* Językiem obowiązującym przy składaniu zamówienia jest język polski.
* Wszystkie przysłane przez klienta pliki do wykonania usługi są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu wykonania usługi i nie będą w żaden sposób
   przez naszą firmę przekazane osobom lub podmiotom trzecim.
* Przesyłając plik do druku klient sprawdził go pod każdym względem zgodności merytorycznej, gramatycznej, ortograficznej, graficznej i formalnej.
   Oznacza to, że zamawiający nie będzie wnosił roszczeń jeżeli błędy te popełniono na etapie projektowania.
* Zlecający i zamawiający usługę (klient), ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac,
   w tym również za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
* Zlecający i zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ewentualne rozbieżności w kolorystyce wydrukowanych prac w stosunku do obrazu
   wyświetlanego na monitorze komputerowym są możliwe i ściśle zależą od klasy i rodzaju monitora oraz od jakości jego kalibracji.

Dokonując płatności za zamówienie klient tym samym oświadcza, że zapoznał się z treścią informacji zawartej w zakładce: "JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO DRUKU", zaakceptował powyższy regulamin oraz, wykonał projekt zgodnie z jego zaleceniami.  Tym samym umowa została zawarta i ma charakter świadczeń umówionych zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i jest wiążąca zarówno dla zamawiającego jak i dla sprzedającego usługę.

Jeżeli jednak pomimo zapoznania się z powyższym REGULAMINEM będą mieli Państwo wątpliwości jak zamówić wykonanie usługi, prosimy o kontakt telefoniczny:

/ 42 636 06 04 / 607 041 897 /

cofnij następna strona


 
 
 
  
  HOME O firmie Usługi Sprzedaż Promocje Zamów on-line Informacje Kontakt  
 
 
PUH Tęcza s.c.
Łódź. ul. Żeromskiego 86 Tel. 42 636 06 04, 42 637 66 74
email: tecza@ksero-tecza.pl